Darbo užmokestis

Pareigos

Darbuotojų skaičius 2017 m.

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2017 m. (Eur)

Darbutojų skaičius 2018 m. III ketv.

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2018 m. III ketvirtį (Eur)

Vyriausybės atstovas

1

2043,63

1

2074,95

Vyresnysis patarėjas

2

1173,84

2

1368,06

Patarėjas

4

939,30

4

1116,83

Vyriausiasis specialistas

1

neskelbiamas*

1

neskelbiamas*

* remiantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 6 punktu, darbuotojo (valstybės tarnautojo), kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis gali būti skelbiamas tik gavus jo sutikimą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-10-25