Darbo užmokestis

Pareigos

Darbuotojų skaičius 2018 m.

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2018 m. (Eur)

 

 

Vyriausybės atstovas

1

2074,95

 

 

Vyresnysis patarėjas

2

1316,58

 

 

Patarėjas

4

1065,72

 

 

Vyriausiasis specialistas

1

neskelbiamas*

 

 

* remiantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 6 punktu, darbuotojo (valstybės tarnautojo), kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis gali būti skelbiamas tik gavus jo sutikimą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-02-21