Darbo užmokestis

Pareigos

Darbuotojų skaičius 2017 m.

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2017 m. (Eur)

Darbutojų skaičius 2018 m. II ketv.

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2018 m. I ketvirtį (Eur)

Vyriausybės atstovas

1

2043,63

1

2074,95

Vyresnysis patarėjas

2

1173,84

2

1275,3

Patarėjas

4

939,30

4

1051,78

Vyriausiasis specialistas

1

neskelbiamas*

1

neskelbiamas*

* remiantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 6 punktu, darbuotojo (valstybės tarnautojo), kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis gali būti skelbiamas tik gavus jo sutikimą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-08-31