Įsigaliojo teismo sprendimas dėl Vilniaus rajono savivaldybės nustatytų lengvatų taikymo

Data

2018 05 18

Įvertinimas
4
justitia-2597016_1920.jpg

   Vilniaus apygardos administracinis teismo 2018 m. balandžio 9 d. sprendimas, kuriuo buvo patenkintas Vyriausybės atstovės Vilniaus apskrityje Vildos Vaičiūnienės (toliau – Vyriausybės atstovė) prašymas ir pripažinta, kad  Vilniaus rajono savivaldybės tarybos patvirtintas Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir tiekimo tvarkos aprašas prieštarauja Viešojo administravimo įstatyme numatytam lygiateisiškumo principui, draudžiančiam teikti privilegijas ar nustatyti ribojimus dėl asmens gyvenamosios vietos, nebuvo apskųstas ir įsigaliojo 2018 m. gegužės 10 d.

   Atkreipiame dėmesį, jog pripažintas neteisėtu Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T3-515 patvirtinto Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir tiekimo tvarkos aprašo 22 punktas negali būti taikomas nuo įsiteisėjusio sprendimo paskelbimo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų registre dienos.

   Primename, jog teismas konstatavo, kad savivaldybės nustatytas reglamentavimas, kai dalimi lengvatų gali pasinaudoti tik nekilnojamo turto savininkai, deklaravę savo gyvenamąją vietą Vilniaus rajono savivaldybėje, yra lygiateisiškumo principo pažeidimas. Teismas nurodė, jog situacija, kai nekilnojamojo turto savininkų (rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą mokėtojų) padėtis, siekiant gauti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą lengvatą, apibrėžiama atsižvelgiant į jų deklaruotą gyvenamąją vietą, yra iš esmės neteisinga, suponuoja nelygiateisišką subjektų padėtį, iškreipia tikslus, kurių siekiama savivaldybėms nustatant vietines rinkliavas už komunalinių atliekų surinkimą bei jų lengvatų naudojimosi tvarką.

   Informaciją parengė: Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje tarnybos vyresnysis patarėjas Rokas Jonikas, el. p. rokas.jonikas@lrv.lt