Prievolė tvarkyti šalia daugiabučio esančias, bet teisėtai nepriskirtas teritorijas – nepagrįsta įstatymais

Data

2017 12 11

Įvertinimas
2
appartment-building-835817_1920.jpg

   Ukmergės miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklės (toliau – Taisyklės) įpareigoja daugiabučių namų savininkus, naudotojus ir tvarkytojus tvarkyti ir prižiūrėti jiems nepriklausančią, tačiau Ukmergės miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų specialiajame plane apibrėžtą daugiabučiui priskirtą žemės sklypą, o nesant specialiojo plano – teritoriją prie daugiabučių gyvenamųjų namų, apimančią 20 metrų nuo pastato išorinių atitvarų teritorijos, bet ne daugiau kaip iki gretimo sklypo ribos. Taisyklės taip pat nustato pareigą namų valdų, visuomeninės paskirties ir kitų pastatų, esančių mieste, miesteliuose ir kaimuose, savininkams rūpintis pastatų ir pastatų fasadų numerių tvirtinimu. 

   Vykdydama savivaldybių administracinę priežiūrą Vyriausybės atstovė Vilniaus apskrityje Vilda Vaičiūnienė nustatė, jog minimi įpareigojimai asmenims yra visiškai nepagrįsti įstatymais bei prieštarauja aukštesnės galios teisės aktų nuostatoms. Nepagrįsti reikalavimai gali pažeisti daugelio daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų ir naudotojų teisės bei teisėtus interesus, neteisėtai skaičiuojant bei renkant įmokas už tokių teritorijų tvarkymą. 

   Įvertinus tai, Vyriausybės atstovė pateikė teikimą Ukmergės rajono savivaldybės tarybai, siūlydama artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje svarstyti Taisyklių nuostatų pakeitimo ar panaikinimo klausimą. 

   Savivaldybės tarybai administracine tvarka atsisakius vykdyti teikimą, Vyriausybės atstovė kreipsis į teismą dėl šio norminio teisės akto ištyrimo teismine tvarka. 

   Su visu Vyriausybės atstovės teikimo turiniu galite susipažinti čia