Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktorius įpareigotas skelbti konkursą į savivaldybės švietimo įstaigos vadovo pareigas

Data

2017 08 29

Įvertinimas
3
classroom-2093744_1920.jpg

   Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017-08-28 priėmė sprendimą administracinėje byloje Nr. eI-4081-463/2017, kuriuo patenkino Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje pareiškimą ir įpareigojo Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktorių vykdyti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 patvirtinto Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo 7 punktą ir paskelbti konkursą į Šalčininkų rajono Jašiūnų Mykolo Balinskio gimnazijos direktoriaus pareigas.

   Teismas pažymėjo, jog Savivaldybės administracijos direktorius turėtų savo darbą organizuoti taip, kad jam privalomos vykdyti teisės aktų, šiuo atveju Švietimo įstatymo ir Aprašo,  nuostatos būtų vykdomos tinkamai ir laiku.

   Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.