Širvintų rajono savivaldybės taryba įpareigota skelbti konkursą į savivaldybės švietimo įstaigos vadovų pareigas

Data

2017 12 14

Įvertinimas
3
classroom-824120_1920.jpg

   Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. gruodžio 12 d. priėmė sprendimą, kuriuo tenkino Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje prašymą ir įpareigojo Širvintų rajono savivaldybės tarybą vykdyti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinto Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo nuostatas, skelbiant konkursą į dviejų savivaldybės švietimo įstaigų - Širvintų lopšelio – darželio ,,Boružėlė“ ir Širvintų r. Čiobiškio pagrindinės mokyklos – vadovų pareigas.

   Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, pabrėžė, jog vien tas faktas, kad teismui buvo pateiktas savivaldybės tarybos sprendimo projektas, kuriame išdėstytas ketinimas skelbti konkursą Širvintų lopšelio – darželio ,,Boružėlė“ direktoriaus pareigoms eiti neįrodo, kad teisės akto reikalavimas yra įvykdytas ir konkursas realiai paskelbtas. Taip pat konstatavo, jog vien tas faktas, kad savivaldybės tarybos sprendimo projektu siūloma reorganizuoti Širvintų r. Čiobiškio pagrindinę mokyklą prijungiant prie Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos, neįrodo, kad siūlymas reorganizuoti mokyklą yra realus, o vien tik siūlymas reorganizuoti mokyklas, taip pat nėra objektyvus ir pakankamas įrodymas reikalavimo  – paskelbti konkursą į mokyklos direktoriaus pareigas – neįvykdymui pateisinti.

   Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos dar gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.