Susipažinta su socialinių paslaugų teikimu ir jo iššūkiais

Data

2017 11 20

Įvertinimas
0
ukmerge1.jpg

   Ukmergės rajono savivaldybė š. m. lapkričio 17 d. surengė išvažiuojamąjį savivaldybės  tarybos posėdį socialinių paslaugų klausimams spręsti. Išvykoje su savivaldybės tarybos nariais po Ukmergės rajono savivaldybėje veikiančias socialines paslaugas teikiančias įstaigas dalyvavo Vyriausybės atstovė Vilniaus apskrityje Vilda Vaičiūnienė bei Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje tarnybos patarėja Gintarė Anisko.

   Sprendžiant institucinės globos pertvarkos klausimus buvo aplankyti  Ukmergės vaikų globos namai bei Bendruomeniniai vaikų globos namai. Susipažinta su vaikų gyvenimo sąlygomis, pereinant nuo institucinės globos prie šeimynoje taikomo modelio, kur likę be tėvų globos vaikai turėtų sąlygas kuo panašesnes į šeimoje egzistuojančias ir būtų teikiama individualizuota pagalba pagal jų poreikius.

   Išvykos metu aplankyta viešoji įstaiga „Lyderių karta“, kurios direktorė Agnė Tėvelytė-Petronienė supažindino tarybos narius su vykdomu kompleksinių paslaugų šeimai ar asmeniui organizavimu ir teikimu, apimant šias nemokamas paslaugas: psichosocialinę pagalbą, šeimos įgūdžių ugdymą ir sociokultūrines paslaugas, mediaciją ir teisines paslaugas, vaiko priežiūrą. Kartu akcentuota įvairiapusė socialinių paslaugų įvairovės paklausa ir pristatytos galimybės plėsti socialines paslaugas visoms šeimoms, sutelkiant po „vienu stogu“ įvairias socialines veiklas vykdančias viešąsias įstaigas ir jungiant jas į socialines paslaugas teikiančių įstaigų klasterį.

 

   Išvažiuojamojo posėdžio metu taip pat aplankyti Jasiuliškų socialinės globos namai bei Jasiuliškių socialinės globos namų dienos užimtumo centras „Ažuolas“. Susipažinta su gyvenimo sąlygomis šiuose globos namuose ir gyventojų poreikiais. Globos namų direktorius Vilius Pertraukas pasidalino, kad didžiausias iššūkis, su kuriuo susiduria ilgalaikes ir trumpalaikes paslaugas sunkią ar labai sunkią protinę negalią turintiems asmenims teikiantys namai, yra darbuotojų motyvavimo bei darbo užmokesčio klausimas. Šie socialiniai darbuotojai dirba labai sunkų socialinį darbą ir nuo jų priklauso globos namų gyventojų užimtumas bei socialinių įgūdžių ugdymas.

   Taip pat apsilankyta Ukmergės rajono policijos komisariatui priklausančiose laisvose patalpose, kuriose netrukus įsikurs didelį poreikį turintys nakvynės namai gyvenamosios vietos neturintiems asmenims. Tačiau išreikštas ir susirūpinimas, kad reikės ieškoti galimybių kaip šias patalpas padaryti jaukesnėmis.

   Išvykos metu nepamiršti buvo ir socialinių paslaugų teikimo neįgaliesiems klausimai: nevyriausybinės organizacijos Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjungos pirmininkė Dalia Unikienė, Ukmergės rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė ir Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Ukmergės viltis“ pirmininkė Stanislava Vilčiniskienė pristatė opius klausimus, ypač finansinių lėšų trūkumą, su kuriais susiduria organizacijos, teikdamos svarbias socialines paslaugas neįgaliesiems.

   Socialinių paslaugų teikimui ir jo metu kylantiems iššūkiams (finansiniams, transporto ir kitiems klausimams) apibendrinti pasirinktas Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras, kurio direktorė Sigita Baranauskienė akcentavo, jog būtina atsižvelgti į visas socialines paslaugų teikimo sritis ir paskirstyti šioms sritims finansavimą tolygiai. Kartu atkreiptas dėmesys ir į tai, jog šiuo metu skiriasi atlyginimų sistema darbuotojams, gaunantiems atlyginimą iš valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto, o tai nemotyvuoja darbuotojų, todėl būtina tai peržvelgti, suvienodinant vienodą darbą dirbančių darbuotojų darbo užmokestį.