Triukšmo šaltinių valdytojų planinių tikrinimų taisyklės gali pažeisti gyventojų teises

Data

2017 12 08

Įvertinimas
2
painter-2751666_1920.jpg

   Vyriausybės atstovė Vilniaus apskrityje, vykdydama savivaldybių administracinę priežiūrą nustatė, jog Trakų rajono savivaldybės Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių tikrinimų taisyklės (toliau – Taisyklės), patvirtintos Trakų rajono administracijos direktorius 2017-02-27 įsakymu Nr. P2-174, nepagrįstai iš triukšmo šaltinių valdytojų, planuojančių statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse, reikalauja pateikti informaciją apie galimą naudojamų medžiagų ar išmetamų į aplinką teršalų neigiamą poveikį aplinkai. Toks reikalavimas yra perteklinis ir sukuriantis didesnę administracinę naštą, nei reikalauja Triukšmo valdymo įstatymas.

   Taisyklės taip pat nepagrįstai ir neproporcingai nustato, jog kol įgyvendinamos triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonės, statybos darbai turi būti sustabdyti. Nei Triukšmo valdymo įstatymas, nei Triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Vyriausybės nutarimu, nereikalauja, jog tais atvejais, kai triukšmo kontrolę atliekantis asmuo, pateikia triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių įgyvendinimo reikalavimus, turi būti stabdoma vykdoma veikla. Nors Triukšmo prevencijos įstatymo 27 straipsnyje nustatyta, jog atveju, kai viršijami triukšmo ribiniai dydžiai, gali būti laikinai ribojama triukšmo šaltinių veikla ar taikomos kitos triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonės, tačiau tai jokiu būdu nereiškia, jog galima apskritai uždrausti bet kokią su statybos darbais susijusią veiklą, ypač tada, kai ji neturi tiesioginės įtakos triukšmo ribinių dydžių viršijimui.

   Siekdama eliminuoti galinčius kilti ginčus dėl gyventojų teisių pažeidimų Vyriausybės atstovė Vilda Vaičiūnienė pateikė Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriui teikimą siūlydama administracine tvarka svarstyti nustatytus Taisyklių neatitikinus aukštesnės galios teisės aktams, juos panaikinant ar pakeičiant sutinkamai su aukštesnės galios teisės aktais. 

   Su Vyriausybės atstovės Vilniaus apskrityje 2017 m, gruodžio 8 d. teikimu galima susipažinti čia.