Vilniaus miesto savivaldybės sprendimas dėl švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, grupių skaičiaus patvirtinimo – neteisėtas ir pažeidžia viešąjį interesą

Data

2017 12 15

Įvertinimas
2
justice-626461_1920.jpg

   Vilniaus apygardos administracinis teismas  (toliau – Teismas) 2017 m. gruodžio 14 d. patenkino Vyriausybės atstovės Vilniaus apskrityje Vildos Vaičiūnienės prašymą ir priėmė sprendimą panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus 2017 m. balandžio 19 d. įsakymą Nr. A15-983/17(2.1.4-KS) „Dėl 2017–2018 mokslo metų švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, grupių skaičiaus tvirtinimo“ (toliau – Įsakymas). Teismas konstatavo, jog skundžiamu Įsakymu yra pažeidžiamas viešasis interesas – vaiko teisių į sveiką ir saugią ugdymosi aplinką užtikrinimas.

   Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus Įsakymas priimtas ne tik viršijant kompetencijos ribas, bet ir neatitinka Higienos normos, reglamentuojančios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimus, nuostatų. Teismas pabrėžė, kad nesilaikant imperatyvaus Higienos normoje nustatyto maksimalaus vaikų pagal amžiaus grupes skaičiaus reikalavimo, kyla rizika ir dėl kitų Higienos normos reikalavimų, tokių kaip minimalaus grupės patalpų/erdvių ploto, skiriamo vienam vaikui, lovų ar čiužinių, sanitarinių įrenginių grupėje skaičiui, lovų sustatymui, užtikrinančiam laisvą priėjimą prie kiekvieno vaiko ir kt., kurie yra būtini sveikai bei saugiai vaikų aplinkai užtikrinti, tinkamai jų priežiūrai organizuoti, ir kaip tai reglamentuota Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos įstatymo 8 straipsnyje, pažeidimų. O Higienos norma yra skirta būtent tam, jog apsaugotų socialiai labiau pažeidžiamą asmenų grupę – vaikus.  

   Teismas konstatavo, jog iš Vyriausybės atstovo pateiktų įrodymų – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamento informacijos apie ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose 2014-2017 m. nustatytus Higienos normos pažeidimus, pagrįstai kyla realus neigiamas poveikis vaikų interesams, vaiko teisių į sveiką ir saugią ugdymosi aplinką užtikrinimui.

   Teismas kritiškai įvertino ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos teiginius, kad Higienos normos reikalavimai nebus pažeidžiami padidinus 3 vaikams leistiną vaikų skaičių grupėse, nes vaikų skaičius grupėse visais atvejais turėtų būti formuojamas ir nustatytas leistinas vaikų skaičius grupėse, nepažeidžiant higienos normų. Teismo nuomone, Vilniaus miesto savivaldybės nurodytos priežastys dėl ikimokyklinio ugdymo įstaigų trūkumo ir siekio užtikrinti kuo platesniam asmenų ratui įgyvendinti teisę į darželius, nesudaro pagrindo nukrypti nuo Higienos normoje nustatyto maksimalaus vaikų pagal amžiaus grupes skaičiaus.   

    Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos dar gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

   Su teismo sprendimu galima susipažinti čia.