Visos naujienos

RSS Spausdinti
painter-2751666_1920.jpg
2017 12 08
Triukšmo šaltinių valdytojų planinių tikrinimų taisyklės gali pažeisti gyventojų teises

Vyriausybės atstovė Vilniaus apskrityje, vykdydama savivaldybių administracinę priežiūrą nustatė, jog Trakų rajono savivaldybės Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių tikrinimų taisyklės (toliau – Taisyklės), patvirtintos Trakų rajono administracijos direktorius 2017-02-27 įsakymu Nr. P2-174,...

ukmerge1.jpg
2017 11 20
Susipažinta su socialinių paslaugų teikimu ir jo iššūkiais

Ukmergės rajono savivaldybė š. m. lapkričio 17 d. surengė išvažiuojamąjį savivaldybės  tarybos posėdį socialinių paslaugų klausimams spręsti. Išvykoje su savivaldybės tarybos nariais po Ukmergės rajono savivaldybėje veikiančias socialines paslaugas teikiančias įstaigas dalyvavo Vyriausybės atstovė Vilniaus apskrityje Vilda Vaičiūnienė bei Vyriausybės atstovo...

rinkimai.jpg
2017 11 20
Slaptas balsavimas savivaldybių tarybose nėra tinkamai užtikrintas

Vyriausybės atstovė Vilniaus apskrityje Vilda Vaičiūnienė nustatė, jog pasitaiko atvejų, kai savivaldybės taryboje priimant sprendimus, dėl kurių turi būti balsuojama slaptai, tarybos nariai sąmoningai atskleidžia už ką balsavo (komisijai demonstruoja balsavimo biuletenius, juos fotografuoja ir pan.). Tokiais atvejais kyla ginčai dėl balsavimo procedūrų...

nature-957979_1920.jpg
2017 11 17
Želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių neatitikimai Širvintų rajono savivaldybėje

Vykdydama savivaldybių administracinę priežiūrą Vyriausybės atstovė Vilniaus apskrityje nustatė, jog Širvintų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės (toliau – Taisyklės), patvirtintos Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2008-09-23 sprendimu Nr. 1-206, prieštarauja aukštesnės galios teisės aktų nuostatoms.

20171114_101539.jpg
2017 11 14
LAAIF 20-mečio konferencijos atgarsiai

Vyriausybės atstovė Vilniaus apskrityje Vilda Vaičiūnienė š. m. lapkričio 14 d. dalyvavo Lietuvos Aplinkos apsaugos investicijų fondo (toliau – LAAIF) 20-mečiui skirtoje konferencijoje „LAAIF 20 metų veikla mažinant aplinkos taršą Lietuvoje“. 

autumn-2923310_1920.jpg
2017 11 13
Siūlymai tobulinti saugotinų medžių kirtimo ir šalinimo reglamentavimą

Vyriausybės atstovė Vilniaus apskrityje Vilda Vaičiūnienė vykdydama savivaldybių administracinę priežiūrą nustatė aukštesnės galios teisinio reglamentavimo dviprasmiškumą, kuris atveria kelią ne tik skirtingam aukštesnės galios  teisės aktų nuostatų aiškinimui, bet ir korupcijos pasireiškimo galimybėms. Lietuvos Respublikos želdynų...

autumn-1013608_1920.jpg
2017 11 10
Vilniaus rajono savivaldybėje – lygiateisiškumo principo pažeidimas

Vyriausybės atstovė Vilniaus apskrityje Vilda Vaičiūnienė nustatė, jog Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir tiekimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T3-515, dalyje, kurioje lengvatos...

wheelie-bin-2270582_1920.jpg
2017 10 19
Vilniaus miesto savivaldybė pažeidė proporcingumo ir „teršėjas moka“ principus

Vilniaus apygardos administracinis teismas (toliau – Teismas) 2017-10-18 priėmė sprendimą administracinėje byloje Nr. eI-3645-968/2017, kuriuo patenkino Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje pareiškimą ir pripažino, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-01 sprendimu Nr. 1-818 patvirtintas vietinės rinkliavos už komunalinių...

attorney-2743547_1920.jpg
2017 10 04
Kviečiame susipažinti su informacija apie žmogaus teises asmens duomenų apsaugos srityje

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, siekadama paskatinti žmones labiau pažinti ir domėtis savo asmens duomenų apsaugos srities teisėmis, parengė atmintinę „Jūsų teisės asmens duomenų apsaugos srityje, kai jūsų asmens duomenys naudojami profesiniais tikslais“ ir skrajutę „Jūsų teisės asmens duomenų apsaugoje“. Jose aptartos...

classroom-2093744_1920.jpg
2017 08 29
Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktorius įpareigotas skelbti konkursą į savivaldybės švietimo įstaigos vadovo pareigas

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017-08-28 priėmė sprendimą administracinėje byloje Nr. eI-4081-463/2017, kuriuo patenkino Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje pareiškimą ir įpareigojo Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktorių...

pexels-photo.jpg
2017 07 24
Informacija dėl Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje pavadavimo

Informuojame, kad laikotarpiu nuo 2017 m. liepos 24 d. iki rugpjūčio 11 d. Vyriausybės atstovę Vilniaus apskrityje Vildą Vaičiūnienę pavaduos Vyriausybės atstovė Kauno apskrityje Inesa Klimaitė-Mašalienė. 

books-1845614_1920.jpg
2017 07 24
Informacija apie Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje veiklą 2017 m. I pusmetį

Parengta informacija apie Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje veiklą 2017 m. I pusmetį. Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 8 straipsnyje numatyta, jog Vyriausybės atstovas kiekvieną pusmetį Vyriausybės nustatyta tvarka pateikia informaciją apie savo veiklą Vyriausybei ir Lietuvos savivaldybių asociacijai ir viešai šią...

Įrašų
puslapyje