Visos naujienos

RSS Spausdinti
2016 12 23
Vyriausybės atstovės Vilniaus apskrityje sveikinimas

Vyriausybės atstovės Vilniaus apskrityje Vildos Vaičiūnienės sveikinimas

2016 09 16
Vyriausybė svarstė Vyriausybės atstovų ataskaitas

Vyriausybės pasitarime, vykusiame 2016 m. rugsėjo 15 d., buvo aptartos apibendrintos Vyriausybės atstovų apskrityje 2016 m. pirmo pusmečio ataskaitos.

2016 06 02
Šalčininkų r. sav. administracijos direktorius įpareigotas pakeisti pareigybės aprašymą

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. gegužės 31 d. priėmė sprendimą administracinėje byloje Nr. eI-4155-281/2016, kuriuo įpareigojo Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktorių pakeisti 2005 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. 203 patvirtintą Dainavos seniūnijos sekretoriaus pareigybės aprašymą.

2016 05 17
Širvintų rajono savivaldybė įpareigota pakeisti savivaldybės administracijos struktūrą

Širvintų rajono savivaldybės taryba 2015 m. rugpjūčio 4 d. sprendimu Nr. 1-103 (toliau – Sprendimas) patvirtino naują savivaldybės administracijos struktūrą, kurioje nebeliko atskiro Vaiko teisių apsaugos skyriaus, tačiau buvo įkurtas Socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos skyrius, kurio sudėtyje yra Vaiko teisių apsaugos poskyris. Toks Širvintų rajono savivaldybės sprendimas neatitiko aukštesnės galios teisės aktų nuostatų, kurios numato Vaiko teisių apsaugos tarnybą (skyrių) kaip atskirą, į jokio kito padalinio struktūrą neįeinantį, struktūrinį darinį.

2016 04 21
Panaikintas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos įsakymas dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutarčių sudarymo

Įsigaliojo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 1 d. sprendimas, kuriuo buvo patenkintas Vyriausybės atstovo prašymas ir panaikintas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo 2013 m. gegužės 22 d. Nr. 30-1251 dalis dėl detaliojo planavimo organizatoriaus teisių perleidimo fiziniams ir juridiniams asmenims.

Įrašų
puslapyje