Visos naujienos

RSS Spausdinti
justice-626461_1920.jpg
2017 12 15
Vilniaus miesto savivaldybės sprendimas dėl švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, grupių skaičiaus patvirtinimo – neteisėtas ir pažeidžia viešąjį interesą

Vilniaus apygardos administracinis teismas  (toliau – Teismas) 2017 m. gruodžio 14 d. patenkino Vyriausybės atstovės Vilniaus apskrityje Vildos Vaičiūnienės prašymą ir...

classroom-824120_1920.jpg
2017 12 14
Širvintų rajono savivaldybės taryba įpareigota skelbti konkursą į savivaldybės švietimo įstaigos vadovų pareigas

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. gruodžio 12 d. priėmė sprendimą, kuriuo tenkino Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje prašymą ir įpareigojo Širvintų rajono savivaldybės tarybą vykdyti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinto Konkurso...

appartment-building-835817_1920.jpg
2017 12 11
Prievolė tvarkyti šalia daugiabučio esančias, bet teisėtai nepriskirtas teritorijas – nepagrįsta įstatymais

Ukmergės miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklės (toliau – Taisyklės) įpareigoja daugiabučių namų savininkus, naudotojus ir tvarkytojus tvarkyti ir prižiūrėti jiems nepriklausančią, tačiau Ukmergės miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų specialiajame plane apibrėžtą...

painter-2751666_1920.jpg
2017 12 08
Triukšmo šaltinių valdytojų planinių tikrinimų taisyklės gali pažeisti gyventojų teises

Vyriausybės atstovė Vilniaus apskrityje, vykdydama savivaldybių administracinę priežiūrą nustatė, jog Trakų rajono savivaldybės Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių tikrinimų taisyklės (toliau – Taisyklės), patvirtintos Trakų rajono administracijos direktorius 2017-02-27 įsakymu Nr. P2-174,...

ukmerge1.jpg
2017 11 20
Susipažinta su socialinių paslaugų teikimu ir jo iššūkiais

Ukmergės rajono savivaldybė š. m. lapkričio 17 d. surengė išvažiuojamąjį savivaldybės  tarybos posėdį socialinių paslaugų klausimams spręsti. Išvykoje su savivaldybės tarybos nariais po Ukmergės rajono savivaldybėje veikiančias socialines paslaugas teikiančias įstaigas dalyvavo Vyriausybės atstovė Vilniaus apskrityje Vilda Vaičiūnienė bei Vyriausybės atstovo...

rinkimai.jpg
2017 11 20
Slaptas balsavimas savivaldybių tarybose nėra tinkamai užtikrintas

Vyriausybės atstovė Vilniaus apskrityje Vilda Vaičiūnienė nustatė, jog pasitaiko atvejų, kai savivaldybės taryboje priimant sprendimus, dėl kurių turi būti balsuojama slaptai, tarybos nariai sąmoningai atskleidžia už ką balsavo (komisijai demonstruoja balsavimo biuletenius, juos fotografuoja ir pan.). Tokiais atvejais kyla ginčai dėl balsavimo procedūrų...

nature-957979_1920.jpg
2017 11 17
Želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių neatitikimai Širvintų rajono savivaldybėje

Vykdydama savivaldybių administracinę priežiūrą Vyriausybės atstovė Vilniaus apskrityje nustatė, jog Širvintų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės (toliau – Taisyklės), patvirtintos Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2008-09-23 sprendimu Nr. 1-206, prieštarauja aukštesnės galios teisės aktų nuostatoms.

20171114_101539.jpg
2017 11 14
LAAIF 20-mečio konferencijos atgarsiai

Vyriausybės atstovė Vilniaus apskrityje Vilda Vaičiūnienė š. m. lapkričio 14 d. dalyvavo Lietuvos Aplinkos apsaugos investicijų fondo (toliau – LAAIF) 20-mečiui skirtoje konferencijoje „LAAIF 20 metų veikla mažinant aplinkos taršą Lietuvoje“. 

autumn-2923310_1920.jpg
2017 11 13
Siūlymai tobulinti saugotinų medžių kirtimo ir šalinimo reglamentavimą

Vyriausybės atstovė Vilniaus apskrityje Vilda Vaičiūnienė vykdydama savivaldybių administracinę priežiūrą nustatė aukštesnės galios teisinio reglamentavimo dviprasmiškumą, kuris atveria kelią ne tik skirtingam aukštesnės galios  teisės aktų nuostatų aiškinimui, bet ir korupcijos pasireiškimo galimybėms. Lietuvos Respublikos želdynų...

autumn-1013608_1920.jpg
2017 11 10
Vilniaus rajono savivaldybėje – lygiateisiškumo principo pažeidimas

Vyriausybės atstovė Vilniaus apskrityje Vilda Vaičiūnienė nustatė, jog Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir tiekimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T3-515, dalyje, kurioje lengvatos...

wheelie-bin-2270582_1920.jpg
2017 10 19
Vilniaus miesto savivaldybė pažeidė proporcingumo ir „teršėjas moka“ principus

Vilniaus apygardos administracinis teismas (toliau – Teismas) 2017-10-18 priėmė sprendimą administracinėje byloje Nr. eI-3645-968/2017, kuriuo patenkino Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje pareiškimą ir pripažino, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-01 sprendimu Nr. 1-818 patvirtintas vietinės rinkliavos už komunalinių...

Įrašų
puslapyje
1 2 3 4 Pirmyn