Planuojami susitikimai

Pagal Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo 15 dalį, skelbiama informacija apie Vyriausybės atstovo Vilniaus apskritiyje planuojamus susitkimus Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje tarnyboje, kuriuose, be įstaigos valstybės tarnautojų, dalyvauja ir kiti privačių interesų turintys asmenys. Jeigu nėra galimybių apie susitkimą paskelbti iš anksto, informacija atnaujinama įvykus susitikimui.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-10-31