Planuojami susitikimai

Pagal Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo 15 dalį, skelbiama informacija apie Vyriausybės atstovo Vilniaus apskritiyje planuojamus susitkimus Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje tarnyboje, kuriuose, be įstaigos valstybės tarnautojų, dalyvauja ir kiti privačių interesų turintys asmenys. Jeigu nėra galimybių apie susitkimą paskelbti iš anksto, informacija atnaujinama įvykus susitikimui.

1) 2018 m. liepos 17 d.  susitikimas su gyventoju J.M. dėl daugiabučių namų techninės priežiūros tarifų nustatymo Ukmergės rajono savivaldybėje neįvyko intetresantui neatvykus.

2) 2018 m. liepos 24 d. 10 val. pakartotinis susitikimas su gyventoju J.M. dėl daugiabučių namų techninės priežiūros tarifų nustatymo Ukmergės rajono savivaldybėje.

3) 2018 m. rugpjūčio 21 d. 11 val. susitikimas su  Vilniaus susivienijimo "Sodai" pirmininku R. V. dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Vilniaus mieste reglamentavimo.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-10-31